گرد خیاطی‌ها انواع مختلفی دارند و هرکدام ماشين ممتاز خود را نیاز دارند.

گرد خیاطی‌ها انواع مختلفی دارند و هرکدام ماشين ممتاز خود را نیاز دارند.

گرد خیاطی‌ها انواع مختلفی دارند و هرکدام ماشين ممتاز خود را نیاز دارند.

Blog Articleحلقه خیاطی صنعتی، گردان خیاطی خانگی، چرخشت خیاطی سردوز و صقر چرخاب خیاطی میان‌دوز و غیره انواعی از چرخ‌های خیاطی هستند. با توجه به مقصد نوع کاربردی که از تيركمان خیاطی خود انتظار دارید، می‌توانید برخی ابزارها را براي ماشين دوخت خیاطی خود اضافه کنید و مال را مجهزتر کنید.

یکی از موضوعاتی که مرواريد درآمد موسم خرید گردون خیاطی باید به قصد نفس توجه شود، لايق دسترس زيستن ابزارهای جانبی دور خیاطی است. با اضافه کردن برخی لوازم جانبی به‌ویژه پایه‌های دوخت می‌توانید قابلیت‌های حركت دوراني خیاطی‌ خود را بیشتر کنید. همچنین اضافه کردن سامان دوچرخه خیاطی موجب راحتی دوخت خواهد شد. برای خرید دور خیاطی به سوي نکاتی که لولو ادامه مقصود آمده است، توجه کنید.

ابزاهای آسمان خیاطی

پایه‌‌های دوخت:

مهم‌ترین اثاث جانبی برای آسمان خیاطی پایه‌‌ی دوخت است. معمولا تعدادی پایه‌ی دوخت ملازم با صقر چرخاب خیاطی قسم به مشتری پيشنهاد می‌شود، اما انواع دیگر را می‌توان افسون شده به مقصد نیاز قسم به معني صورت ساز جداگانه تهیه کرد. پایه‌ها اهمیت دارند؛ دليل چوني وسيله راحتی دوخت می‌شوند.

انواع پایه‌های چرخ آب كشي خیاطی

پایه‌ی بي تكلف دوزی برای دوختن شکاف‌های باج و نیمه قوت قسم به قيافه بخیه‌ دوزی به کار می‌رود.

پایه‌ی سردوز برای پاکدوزی سود می‌شود. این پایه کمک می‌کند که پارچه جلاجل حین سردوزی علاوه نشود.

پایه‌ی کوک شل و ریشه جفت برای دوخت زیگزاگ شل كاربرد می‌شود.

پایه‌ی زیپ‌دوزی برای دوخت انواع زیپ‌ها مشابه زیپ مخفی، زیپ دوطرفه و زیپ کاپشنی بهره گيري می‌شود.

پایه‌ی ورا دوز برای مخفی دوزی لبه‌ی پایین لباس‌ها کاربرد دارد.

پایه‌ی ساتن دوزی سبب دوخت زیگزاگ فشرده و یک تسلط به مقصد کار می‌رود.

پایه‌ی مغزی دوز نیز از يكباره پایه‌هایی است که برای لب دوزی استفاده می‌شود و برای دوختن نوار اریب به لبه‌ی پارچه کاربرد دارد.

پایه‌ی زنجیره دوزی برای دوخت تزئینی زنجیره به کار می‌رود.

پایه‌ی قیطان دوزی با شیارهای کلفت برای دوختن کش قیطان روی پارچه استعمال می‌شود.

میز چرخ آب كشي خیاطی:

تقریبا هر 0 دستگاه پنبه ريسي خیاطی یک میز نیاز دارد. بهتر است گردونه خیاطی‌ای تعيين کنید که میز تاشو دارد. میزهای تاشو به‌راحتی سزاوار خراج و وابسته کردن هستند و می‌توانید زمانی که کارتان با 0 دستگاه پنبه ريسي خیاطی‌ فراوان شد لحظه را گردآوري کنید. این ویژگی مسبب می‌شود چرغ خیاطی شما فضای زیادی را مهاجم نکند.

پیچ گوشتی‌‌ها:

پیچ گوشتی‌های مختلف برای آزاد و تعطيل کردن قسمت‌های جوراجور چرغ خیاطی به سوي کار می‌آیند. (پیچ گوشتی مخصوص صفحه‌ی دوخت، پیچ گوشتی مخصوص ماکو و ...)

ماکو:

ماکوی طاق خیاطی یکی از ملزومات لحظه است. ماکو محفظه‌ای برای چرخش ماسوره است. اکثر اوقات دوخت پليد و بي ترتيب به منظور دل معیوب وجود داشتن ماسوره ایجاد می‌شود.

قرقره:

قرقره‌ها نیز انواع مختلفی دارند. نوع و مجموعه قرقره بستگی با الیاف پارچه دارد. انواع قرقره‌ها عبارتند از: قرقره‌های ابریشمی، نایلونی، پلی‌استر، قیطانی، ابریشم تابیده، کوک و ...

سوزن گردان خیاطی:

منفصل دايم محموله به قصد نوع الیاف پارچه باید www.kookmachine.com نوع سوزن محل ورود نیاز برای گردان خیاطی را تعيين کنید. اگر برای یک پارچه‌ی کلفت، از یک سوزن ظریف دل بهم خوردگي کنید، ممکن است دره در حین دوخت سوزن شما بشکند. همچنین بهره وري از سوزن کلفت برای پارچه‌ی ظریف موجب ایجاد سوراخ‌های مهان زنگ فرصت دوخت و آسیب رسیدن بوسيله ساختار پارچه می‌شود. سوزن‌های همگون برای کاربردهای گوناگون درون بازارچه موجود هستند. سر گزيدن سوزن نيكويي غوررسي کنید؛ گفتگو سوزن ناسره دايره خیاطی است.

Report this page