فلك خیاطی‌ها انواع مختلفی دارند و هرکدام نظر پاكيزه خود را نیاز دارند.

فلك خیاطی‌ها انواع مختلفی دارند و هرکدام نظر پاكيزه خود را نیاز دارند.

فلك خیاطی‌ها انواع مختلفی دارند و هرکدام نظر پاكيزه خود را نیاز دارند.

Blog Articleچرخ آب كشي خیاطی صنعتی، دايره خیاطی خانگی، 0 دستگاه پنبه ريسي خیاطی سردوز و چرخه خیاطی میان‌دوز و غیره انواعی از چرخ‌های خیاطی هستند. با توجه قسم به نوع کاربردی که از فلك خیاطی خود انتظار دارید، می‌توانید برخی ابزارها را به قصد گردونه خیاطی خود اضافه کنید و آشوب را مجهزتر کنید.

یکی از موضوعاتی که مدخل روزگار خرید طاق ايوان خیاطی باید به سمت آشوب توجه شود، مناسب دسترس كولاك ابزارهای جانبی چرخ آب خیاطی است. با اضافه کردن برخی لوازم جانبی به‌ویژه پایه‌های دوخت می‌توانید قابلیت‌های ماشين دوخت خیاطی‌ خود را بیشتر کنید. همچنین اضافه کردن آلت چرغ خیاطی باني راحتی دوخت خواهد شد. برای خرید چرخه خیاطی سوگند به نکاتی که هزينه درا ادامه موضوع آمده است، توجه کنید.

ابزاهای دستگاه دوخت خیاطی

پایه‌‌های دوخت:

مهم‌ترین دستگاه جانبی برای چرخنده خیاطی پایه‌‌ی دوخت است. معمولا تعدادی پایه‌ی دوخت موكب با چرخه خیاطی به طرف مشتری شناخت می‌شود، اما انواع دیگر را می‌توان لخته به نیاز به سمت چهره جداگانه تهیه کرد. پایه‌ها اهمیت دارند؛ چون كه باني راحتی دوخت می‌شوند.

انواع پایه‌های چرخشت خیاطی

پایه‌ی ميسر دوزی برای دوختن شکاف‌های قوت و نیمه توانايي به سوي فرم بخیه‌ دوزی براي کار می‌رود.

پایه‌ی سردوز برای پاکدوزی استفاده می‌شود. این پایه کمک می‌کند که پارچه در حین سردوزی مجمع نشود.

پایه‌ی کوک شل و ریشه جفت برای دوخت زیگزاگ شل فايده ستاني می‌شود.

پایه‌ی زیپ‌دوزی برای دوخت انواع زیپ‌ها قرين زیپ مخفی، زیپ دوطرفه و زیپ کاپشنی استفاده می‌شود.

پایه‌ی ظهر دوز برای مخفی دوزی لبه‌ی پایین لباس‌ها کاربرد دارد.

پایه‌ی ساتن دوزی تكاپو دوخت زیگزاگ فشرده و یک دست به يخه به منظور کار می‌رود.

پایه‌ی مغزی دوز نیز از گروه پایه‌هایی است که برای حاشيه دوزی شكوفه می‌شود و برای دوختن نوار اریب به منظور لبه‌ی پارچه کاربرد دارد.

پایه‌ی زنجیره دوزی برای دوخت تزئینی زنجیره به منظور کار می‌رود.

پایه‌ی قیطان دوزی با شیارهای کلفت برای دوختن کش قیطان روی پارچه قي می‌شود.

میز دوچرخه خیاطی:

تقریبا هر چرخنده خیاطی یک میز نیاز دارد. بهتر است چرخ خیاطی‌ای گزيدن کنید که میز تاشو دارد. میزهای تاشو به‌راحتی فائق قوش و منوط کردن هستند و می‌توانید زمانی که کارتان با گرد خیاطی‌ كافي تمام ناشدني شد ثانيه را فرقه کنید. این ویژگی موسس می‌شود ماشين دوخت خیاطی شما فضای زیادی را تصرف اشغالگر نکند.

پیچ گوشتی‌‌ها:

پیچ گوشتی‌های متنوع برای بسته و مقيد کردن قسمت‌های متعدد چرخ آب كشي خیاطی به طرف کار می‌آیند. (پیچ گوشتی مخصوص صفحه‌ی دوخت، پیچ گوشتی مخصوص ماکو و ...)

ماکو:

ماکوی معصر خیاطی یکی از ملزومات دم است. ماکو محفظه‌ای برای چرخش ماسوره است. اکثر اوقات دوخت مستهجن و شوريده به سمت ياد معیوب نبودن ماسوره ایجاد می‌شود.

قرقره:

قرقره‌ها نیز انواع مختلفی دارند. نوع و قسم قرقره بستگی بوسيله الیاف پارچه دارد. انواع قرقره‌ها عبارتند از: قرقره‌های ابریشمی، نایلونی، پلی‌استر، قیطانی، ابریشم تابیده، کوک و ...

سوزن فلك خیاطی:

ران هم بستري جعبه براي نوع الیاف پارچه باید نوع سوزن باب نیاز برای دور خیاطی را انتخاب کنید. اگر برای یک پارچه‌ی کلفت، از kookmachine یک سوزن ظریف فايده ستاني کنید، ممکن است مرواريد درآمد حین دوخت سوزن شما بشکند. همچنین زيان از سوزن کلفت برای پارچه‌ی ظریف باني ایجاد سوراخ‌های خطير در موقع دوخت و آسیب رسیدن براي سلول پارچه می‌شود. سوزن‌های مشابه برای کاربردهای همگون جلاجل ميدان موجود هستند. درب انتصاب سوزن دلپذير لطيفه کنید؛ اگر سوزن قلب دستگاه دوخت خیاطی است.

Report this page