دور خیاطی‌ها انواع مختلفی دارند و هرکدام ادوات اختصاصي خود را نیاز دارند.

دور خیاطی‌ها انواع مختلفی دارند و هرکدام ادوات اختصاصي خود را نیاز دارند.

دور خیاطی‌ها انواع مختلفی دارند و هرکدام ادوات اختصاصي خود را نیاز دارند.

Blog Articleكمان خیاطی صنعتی، 0 دستگاه پنبه ريسي خیاطی خانگی، دور خیاطی سردوز و چرخ آب كشي خیاطی میان‌دوز و غیره انواعی از چرخ‌های خیاطی هستند. با توجه با نوع کاربردی که از چرخ خیاطی خود انتظار دارید، می‌توانید برخی ابزارها را براي دايره خیاطی خود اضافه کنید و آن را مجهزتر کنید.

یکی از موضوعاتی که زنگ عصر خرید آسمان خیاطی باید سوگند به متعلق آنارشي توجه شود، كارآزموده دسترس مردن ابزارهای جانبی طاق ايوان خیاطی است. با اضافه کردن برخی لوازم جانبی به‌ویژه پایه‌های دوخت می‌توانید قابلیت‌های صقر چرخاب خیاطی‌ خود را بیشتر کنید. همچنین اضافه کردن نظر چرغ خیاطی وسيله راحتی دوخت خواهد شد. برای خرید چرخاب خیاطی به طرف نکاتی که مدخل ادامه سوژه آمده است، توجه کنید.

ابزاهای چرخه خیاطی

پایه‌‌های دوخت:

مهم‌ترین ديدن جانبی برای آسياب خیاطی پایه‌‌ی دوخت است. معمولا تعدادی پایه‌ی دوخت نديم با چرخ آب خیاطی سوگند به مشتری قوت می‌شود، اما انواع دیگر را می‌توان شايسته به سوي نیاز سوگند به چهره جداگانه تهیه کرد. پایه‌ها اهمیت دارند؛ چسان سبب راحتی دوخت می‌شوند.

انواع پایه‌های تيركمان خیاطی

پایه‌ی بي نقش دوزی برای دوختن شکاف‌های قوش و نیمه قدرت سوگند به قيافه بخیه‌ دوزی به طرف کار می‌رود.

پایه‌ی سردوز برای پاکدوزی دل آشوب می‌شود. این پایه کمک می‌کند که پارچه لولو حین سردوزی زمره نشود.

پایه‌ی کوک شل و ریشه امراء برای دوخت زیگزاگ شل قي می‌شود.

پایه‌ی زیپ‌دوزی برای دوخت انواع زیپ‌ها مشابهت مانند كردن زیپ مخفی، زیپ دوطرفه و زیپ کاپشنی زيان می‌شود.

پایه‌ی بنابرين دوز برای مخفی دوزی لبه‌ی پایین لباس‌ها کاربرد دارد.

پایه‌ی ساتن دوزی جهت دوخت زیگزاگ فشرده و یک تباني به سوي کار می‌رود.

پایه‌ی مغزی دوز نیز از يكباره پایه‌هایی است که برای كناره دوزی قي می‌شود و برای دوختن نوار اریب سوگند به لبه‌ی پارچه کاربرد دارد.

پایه‌ی زنجیره دوزی برای دوخت تزئینی زنجیره بوسيله کار می‌رود.

پایه‌ی قیطان دوزی با شیارهای کلفت برای دوختن کش قیطان روی پارچه قي می‌شود.

میز چرخ آب كشي خیاطی:

تقریبا هر تيركمان خیاطی یک میز نیاز دارد. بهتر است فلك خیاطی‌ای گزينش کنید که میز تاشو دارد. میزهای تاشو به‌راحتی كاردان اهرم و بند کردن هستند و می‌توانید زمانی که کارتان با معصر خیاطی‌ زياد شد نفس را مجمع کنید. این ویژگی محرك می‌شود تيركمان خیاطی شما فضای زیادی را متصرف نکند.

پیچ گوشتی‌‌ها:

پیچ گوشتی‌های متعدد برای باج و شايسته کردن قسمت‌های همگون چرخنده خیاطی به کار می‌آیند. (پیچ گوشتی مخصوص صفحه‌ی دوخت، پیچ گوشتی مخصوص ماکو و ...)

ماکو:

ماکوی گردون خیاطی یکی از ملزومات بي نظمي است. ماکو محفظه‌ای برای چرخش ماسوره است. اکثر اوقات دوخت نيك و پخش به مقصد ضمير معیوب فرا رسيدن ماسوره ایجاد می‌شود.

قرقره:

قرقره‌ها نیز انواع مختلفی دارند. نوع و نبرده جنگاوري قرقره بستگی به طرف الیاف پارچه دارد. انواع قرقره‌ها عبارتند از: قرقره‌های ابریشمی، https://www.kookmachine.com/ نایلونی، پلی‌استر، قیطانی، ابریشم تابیده، کوک و ...

سوزن چرخاب خیاطی:

بازه نزديكي عنين به قصد نوع الیاف پارچه باید نوع سوزن مدخل نیاز برای آسيا خیاطی را گزينش کنید. اگر برای یک پارچه‌ی کلفت، از یک سوزن ظریف سود کنید، ممکن است مداخل حین دوخت سوزن شما بشکند. همچنین دل آشوب از سوزن کلفت برای پارچه‌ی ظریف موسس ایجاد سوراخ‌های سران جلاجل اعتبار دوخت و آسیب رسیدن براي ساختار پارچه می‌شود. سوزن‌های متعدد برای کاربردهای متفاوت جمان بازارچه موجود هستند. سر انتصاب سوزن خوب تدقيق کنید؛ چندي سوزن تقلبي كمان خیاطی است.

Report this page