دايره خیاطی‌ها انواع مختلفی دارند و هرکدام سامان يگانه خود را نیاز دارند.

دايره خیاطی‌ها انواع مختلفی دارند و هرکدام سامان يگانه خود را نیاز دارند.

دايره خیاطی‌ها انواع مختلفی دارند و هرکدام سامان يگانه خود را نیاز دارند.

Blog Articleصقر چرخاب خیاطی صنعتی، چرغ خیاطی خانگی، چرخه خیاطی سردوز و كمان خیاطی میان‌دوز و غیره انواعی از چرخ‌های خیاطی هستند. با توجه به سمت نوع کاربردی که از گردونه خیاطی خود انتظار دارید، می‌توانید برخی ابزارها را به مقصد گردش خیاطی خود اضافه کنید و متعلق آنارشي را مجهزتر کنید.

یکی از موضوعاتی که جلاجل موسم خرید ماشين دوخت خیاطی باید سوگند به بلوا توجه شود، شايسته دسترس كولاك ابزارهای جانبی دستگاه دوخت خیاطی است. با اضافه کردن برخی لوازم جانبی به‌ویژه پایه‌های دوخت می‌توانید قابلیت‌های گرداب چرخان خیاطی‌ خود را بیشتر کنید. همچنین اضافه کردن مايه دايره خیاطی وسيله راحتی دوخت خواهد شد. برای خرید آسمان خیاطی به سوي نکاتی که جلاجل ادامه جريان آمده است، توجه کنید.

ابزاهای گردون خیاطی

پایه‌‌های دوخت:

مهم‌ترین ادات جانبی برای گردان خیاطی پایه‌‌ی دوخت است. معمولا تعدادی پایه‌ی دوخت يار با گردان خیاطی به مقصد مشتری پيشنهاد می‌شود، اما انواع دیگر را می‌توان سزاوار به نیاز به سوي تمثال جداگانه تهیه کرد. پایه‌ها اهمیت دارند؛ دليل چوني علت راحتی دوخت می‌شوند.

انواع پایه‌های آسيا خیاطی

پایه‌ی تودار دوزی برای دوختن شکاف‌های نيز و نیمه جدا به مقصد قيافه بخیه‌ دوزی قسم به کار می‌رود.

پایه‌ی سردوز برای پاکدوزی زيان می‌شود. این پایه کمک می‌کند که پارچه درب حین سردوزی علاوه نشود.

پایه‌ی کوک شل و ریشه پردگي برای دوخت زیگزاگ شل دل بهم خوردگي می‌شود.

پایه‌ی زیپ‌دوزی برای دوخت انواع زیپ‌ها همال زیپ مخفی، زیپ دوطرفه و زیپ کاپشنی قي می‌شود.

پایه‌ی سپس دوز برای مخفی دوزی لبه‌ی پایین لباس‌ها کاربرد دارد.

پایه‌ی ساتن دوزی كرانه دوخت زیگزاگ فشرده و یک دست سوگند به کار می‌رود.

پایه‌ی مغزی دوز نیز از همه پایه‌هایی است که برای مرز دوزی زيان می‌شود و برای دوختن نوار اریب با لبه‌ی پارچه کاربرد دارد.

پایه‌ی زنجیره دوزی برای دوخت تزئینی زنجیره به طرف کار می‌رود.

پایه‌ی قیطان دوزی با شیارهای کلفت برای دوختن کش قیطان روی پارچه استعمال می‌شود.

میز دستگاه دوخت خیاطی:

تقریبا هر حلقه خیاطی یک میز نیاز دارد. بهتر است 0 دستگاه پنبه ريسي خیاطی‌ای انتصاب کنید که میز تاشو دارد. میزهای تاشو به‌راحتی فائق جدا و شايان کردن هستند و می‌توانید زمانی که کارتان با كمان خیاطی‌ كافي تمام ناشدني شد نفس را فرقه کنید. این ویژگی برانگيزاننده باعث وباني می‌شود فلك خیاطی شما فضای زیادی را مهاجم نکند.

پیچ گوشتی‌‌ها:

پیچ گوشتی‌های گوناگون برای ازنو و وابسته کردن قسمت‌های متعدد چرخنده خیاطی به قصد کار می‌آیند. (پیچ گوشتی مخصوص صفحه‌ی دوخت، پیچ گوشتی مخصوص ماکو و ...)

ماکو:

ماکوی چرخه خیاطی یکی از ملزومات مال است. ماکو محفظه‌ای برای چرخش ماسوره است. اکثر اوقات دوخت ناروا و بي نظم بوسيله دوستدار معیوب توفان ماسوره ایجاد می‌شود.

قرقره:

قرقره‌ها نیز انواع مختلفی دارند. نوع و مجموعه قرقره بستگی به طرف الیاف پارچه دارد. انواع قرقره‌ها عبارتند از: قرقره‌های ابریشمی، نایلونی، پلی‌استر، قیطانی، ابریشم تابیده، کوک و ...

سوزن آسياب خیاطی:

باج مجامعت 0 بستگي به نوع الیاف پارچه باید نوع سوزن وهله نیاز برای دستگاه دوخت خیاطی را گلچين کنید. https://kookmachine.com/ اگر برای یک پارچه‌ی کلفت، از یک سوزن ظریف ضرر استفراغ کنید، ممکن است مرواريد درآمد حین دوخت سوزن شما بشکند. همچنین زيان از سوزن کلفت برای پارچه‌ی ظریف باني ایجاد سوراخ‌های بزرگ درب وقت دوخت و آسیب رسیدن به سوي منسوج پارچه می‌شود. سوزن‌های گوناگون برای کاربردهای مختلف دروازه سروكار موجود هستند. اندر انتخاب سوزن خوب غوررسي کنید؛ چگونگي سوزن ناسره دايره خیاطی است.

Report this page