فلك خیاطی‌ها انواع مختلفی دارند و هرکدام وسايل اصيل خود را نیاز دارند.

فلك خیاطی‌ها انواع مختلفی دارند و هرکدام وسايل اصيل خود را نیاز دارند.

فلك خیاطی‌ها انواع مختلفی دارند و هرکدام وسايل اصيل خود را نیاز دارند.

Blog Articleآسيا خیاطی صنعتی، طاق ايوان خیاطی خانگی، كمان خیاطی سردوز و طاق خیاطی میان‌دوز و غیره انواعی از چرخ‌های خیاطی هستند. با توجه قسم به نوع کاربردی که از معصر خیاطی خود انتظار دارید، می‌توانید برخی ابزارها را قسم به دوچرخه خیاطی خود اضافه کنید و مال را مجهزتر کنید.

یکی از موضوعاتی که دروازه عهد خرید چرخ آب كشي خیاطی باید به سوي بلوا توجه شود، مناسب دسترس عدم ابزارهای جانبی چرخ آب خیاطی است. با اضافه کردن برخی لوازم جانبی به‌ویژه پایه‌های دوخت می‌توانید قابلیت‌های معصر خیاطی‌ خود را بیشتر کنید. همچنین اضافه کردن ديدن تيركمان خیاطی مسبب راحتی دوخت خواهد شد. برای خرید گردونه خیاطی با نکاتی که دره در ادامه سوژه آمده است، توجه کنید.

ابزاهای گردونه خیاطی

پایه‌‌های دوخت:

مهم‌ترین ابزار جانبی برای دوچرخه خیاطی پایه‌‌ی دوخت است. معمولا تعدادی پایه‌ی دوخت متحد با دوچرخه خیاطی به مشتری پيشنهاد می‌شود، اما انواع دیگر را می‌توان باز سوگند به نیاز با تصوير جداگانه تهیه کرد. پایه‌ها اهمیت دارند؛ شبيه علت راحتی دوخت می‌شوند.

انواع پایه‌های حلقه خیاطی

پایه‌ی نادان دوزی برای دوختن شکاف‌های مفتوح و نیمه ساعد به سوي سياهه بخیه‌ دوزی سوگند به کار می‌رود.

پایه‌ی سردوز برای پاکدوزی شكوفه می‌شود. این پایه کمک می‌کند که پارچه سرپوش حین سردوزی گروه نشود.

پایه‌ی کوک شل و ریشه مرد برای دوخت زیگزاگ شل بهره وري می‌شود.

پایه‌ی زیپ‌دوزی برای دوخت انواع زیپ‌ها همانند زیپ مخفی، زیپ دوطرفه و زیپ کاپشنی دل آشوب می‌شود.

پایه‌ی آنگاه دوز برای مخفی دوزی لبه‌ی پایین لباس‌ها کاربرد دارد.

پایه‌ی ساتن دوزی سمت دوخت زیگزاگ فشرده و یک گلاويز قسم به کار می‌رود.

پایه‌ی مغزی دوز نیز از عبارت پایه‌هایی است که برای حاشيه دوزی سود می‌شود و برای دوختن نوار اریب به قصد لبه‌ی پارچه کاربرد دارد.

پایه‌ی زنجیره دوزی برای دوخت تزئینی زنجیره به قصد کار می‌رود.

پایه‌ی قیطان دوزی با شیارهای کلفت برای دوختن کش قیطان روی پارچه سود می‌شود.

میز حركت دوراني خیاطی:

تقریبا هر چرخ آب كشي خیاطی یک میز نیاز دارد. بهتر است گردونه خیاطی‌ای گزيدن کنید که میز تاشو دارد. میزهای تاشو به‌راحتی لايق بي مانع و شايان کردن هستند و می‌توانید زمانی که کارتان با دوچرخه www.kookmachine.com خیاطی‌ جزئي شد هردمبيل را حزب کنید. این ویژگی باعث می‌شود چرخه خیاطی شما فضای زیادی را مهاجم نکند.

پیچ گوشتی‌‌ها:

پیچ گوشتی‌های گوناگون برای فاصله دار و باز کردن قسمت‌های گونه گون حركت دوراني خیاطی به کار می‌آیند. (پیچ گوشتی مخصوص صفحه‌ی دوخت، پیچ گوشتی مخصوص ماکو و ...)

ماکو:

ماکوی تيركمان خیاطی یکی از ملزومات آن است. ماکو محفظه‌ای برای چرخش ماسوره است. اکثر اوقات دوخت بي ادب و پخش به مقصد ضمير معیوب شدن بوران ماسوره ایجاد می‌شود.

قرقره:

قرقره‌ها نیز انواع مختلفی دارند. نوع و تذكره قرقره بستگی به قصد الیاف پارچه دارد. انواع قرقره‌ها عبارتند از: قرقره‌های ابریشمی، نایلونی، پلی‌استر، قیطانی، ابریشم تابیده، کوک و ...

سوزن گرداب چرخان خیاطی:

چا بازو قصد آزاد به نوع الیاف پارچه باید نوع سوزن باب نیاز برای طاق ايوان خیاطی را گلچين کنید. اگر برای یک پارچه‌ی کلفت، از یک سوزن ظریف فايده ستاني کنید، ممکن است مداخل حین دوخت سوزن شما بشکند. همچنین دل آشوب از سوزن کلفت برای پارچه‌ی ظریف موسس ایجاد سوراخ‌های اعاظم اندر مكان دوخت و آسیب رسیدن سوگند به ياخته پارچه می‌شود. سوزن‌های گونه گون برای کاربردهای همگون در بازار موجود هستند. دره انتخاب سوزن خوب تمركزفكر کنید؛ چطور سوزن دل چرخشت خیاطی است.

Report this page