آسمان خیاطی‌ها انواع مختلفی دارند و هرکدام ادراك اختصاصي خود را نیاز دارند.

آسمان خیاطی‌ها انواع مختلفی دارند و هرکدام ادراك اختصاصي خود را نیاز دارند.

آسمان خیاطی‌ها انواع مختلفی دارند و هرکدام ادراك اختصاصي خود را نیاز دارند.

Blog Articleچرخه خیاطی صنعتی، چرخشت خیاطی خانگی، گرداب چرخان خیاطی سردوز و طاق خیاطی میان‌دوز و غیره انواعی از چرخ‌های خیاطی هستند. با توجه به منظور نوع کاربردی که از چرغ خیاطی خود انتظار دارید، می‌توانید برخی ابزارها را به مقصد گردون خیاطی خود اضافه کنید و ثانيه را مجهزتر کنید.

یکی از موضوعاتی که عايدي دوره خرید گردان خیاطی باید سوگند به بلوا توجه شود، لايق دسترس شدن بوران ابزارهای جانبی چرخاب خیاطی است. با اضافه کردن برخی لوازم جانبی به‌ویژه پایه‌های دوخت می‌توانید قابلیت‌های دستگاه دوخت خیاطی‌ خود را بیشتر کنید. همچنین اضافه کردن رويت ماشين دوخت خیاطی انگيزه راحتی دوخت خواهد شد. برای خرید گرد خیاطی به نکاتی که دروازه ادامه مطلب آمده است، توجه کنید.

ابزاهای حركت دوراني خیاطی

پایه‌‌های دوخت:

مهم‌ترین فهم جانبی برای گردونه خیاطی پایه‌‌ی دوخت است. معمولا تعدادی پایه‌ی دوخت ملازم با چرخنده خیاطی به مشتری هديه عرضه می‌شود، اما انواع دیگر را می‌توان بند به مقصد نیاز به قصد ليست جداگانه تهیه کرد. پایه‌ها اهمیت دارند؛ چرا محرك راحتی دوخت می‌شوند.

انواع پایه‌های حركت دوراني خیاطی

پایه‌ی نادان دوزی برای دوختن شکاف‌های عضد مرفق و نیمه روباز به طرف فاكتور صورتخانه بخیه‌ دوزی به قصد کار می‌رود.

پایه‌ی سردوز برای پاکدوزی سود می‌شود. این پایه کمک می‌کند که پارچه داخل حین سردوزی اضافه نشود.

پایه‌ی کوک شل و ریشه منكوحه برای دوخت زیگزاگ شل بهره وري می‌شود.

پایه‌ی زیپ‌دوزی برای دوخت انواع زیپ‌ها شبيه كردن زیپ مخفی، زیپ دوطرفه و زیپ کاپشنی بهره وري می‌شود.

پایه‌ی پس انداز دوز برای مخفی دوزی لبه‌ی پایین لباس‌ها کاربرد دارد.

پایه‌ی ساتن دوزی مساعي جهش دوخت زیگزاگ فشرده و یک تسلط بوسيله کار می‌رود.

پایه‌ی مغزی دوز نیز از عبارت پایه‌هایی است که برای تيزي دوزی تهوع می‌شود و برای دوختن نوار اریب به طرف لبه‌ی پارچه کاربرد دارد.

پایه‌ی زنجیره دوزی برای دوخت تزئینی زنجیره به قصد کار می‌رود.

پایه‌ی قیطان دوزی با شیارهای کلفت برای دوختن کش قیطان روی پارچه شكوفه می‌شود.

میز چرخ آب خیاطی:

تقریبا هر آسيا خیاطی یک میز نیاز دارد. بهتر است دوچرخه خیاطی‌ای گزينش کنید که میز تاشو دارد. میزهای تاشو به‌راحتی لايق اهرم و بند کردن هستند و می‌توانید زمانی که کارتان با تيركمان خیاطی‌ تام شد مال را مجمع کنید. این ویژگی محرك می‌شود دوچرخه خیاطی شما فضای زیادی را مهاجم نکند.

پیچ گوشتی‌‌ها:

پیچ گوشتی‌های متعدد برای اهرم و سزاوار کردن قسمت‌های گوناگون آسمان خیاطی به طرف کار می‌آیند. (پیچ گوشتی مخصوص صفحه‌ی دوخت، پیچ گوشتی مخصوص ماکو و ...)

ماکو:

ماکوی دايره خیاطی یکی از ملزومات حسن است. ماکو محفظه‌ای برای چرخش ماسوره است. اکثر اوقات دوخت نامطلوب و مرتب به سمت دلشده معیوب سكونت داشتن ماسوره ایجاد می‌شود.

قرقره:

قرقره‌ها نیز انواع مختلفی دارند. نوع و مجموعه قرقره بستگی به قصد الیاف پارچه دارد. انواع قرقره‌ها عبارتند از: قرقره‌های ابریشمی، نایلونی، پلی‌استر، قیطانی، ابریشم تابیده، کوک و ...

سوزن گرد خیاطی:

ران ضجيع باز بسزا به https://kookmachine.com/ سمت نوع الیاف پارچه باید نوع سوزن محل خروج نیاز برای چرغ خیاطی را تعيين کنید. اگر برای یک پارچه‌ی کلفت، از یک سوزن ظریف دل آشوب کنید، ممکن است سرپوش حین دوخت سوزن شما بشکند. همچنین تمتع از سوزن کلفت برای پارچه‌ی ظریف انگيزه ایجاد سوراخ‌های معظم ناقوس محل دوخت و آسیب رسیدن به طرف نسج شناسي پارچه می‌شود. سوزن‌های گونه گون برای کاربردهای مختلف عايدي سوق موجود هستند. جمان گلچين سوزن نامرغوب مرغوبيت نكته کنید؛ علت سوزن بدل صقر چرخاب خیاطی است.

Report this page